Beleidsmatig kader

Dit hoofdstuk biedt, in aanvulling op de Begroting, een samenvatting van de besluiten waarop de beleidsuitvoering is gebaseerd. In het bijzonder gaat het om de Beleidsvisie Groen en het Uitvoeringsprogramma Groen (UPG). Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in afspraken betreffende het beheer van gebieden en voorzieningen en de opvattingen van GS over het betrekken van gebiedspartijen bij de uitvoering van het groenbeleid. Tenslotte blikt het vooruit op verwachte ontwikkelingen in het groenbeleid.