Op naar het PZG 2019 - 2033

Met het verschijnen van dit eerste PZG is een kwaliteitsslag gemaakt in de programmatische sturing op het groene beleid van de provincie. Dit zal de sturingsmogelijkheden van GS verbeteren, alsook de informatiebehoefte van PS. Dit eerste PZG heeft vorm gekregen in overleg met leden van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling (Cie. DO). Het heeft nog niet helemaal haar uiteindelijke vorm bereikt: het gaat om een levend document dat vanaf nu elk jaar verschijnt. In overleg met de Cie. DO krijgt het PZG verder vorm, zodat het blijvend voldoet aan de informatiebehoefte van PS en zij op grond daarvan invulling kunnen geven aan hun controlerende taak.

Het PZG geeft inzicht in de omvang, de samenstelling en de ontwikkeling van de reserve Groen, zoals gevraagd door PS in motie 613. In ‘Voortgang Groen 2016’ kon dat inzicht nog niet worden gegeven. De uitwerking is opgenomen in het Financieel kader. Aan besteding van het budget in de reserve Groen zijn bestedingsvoorwaarden verbonden die variëren naar gelang de herkomst of dekkingsbron van de bijdrage. De bestedingsvoorwaarden worden op dit moment geïnventariseerd en zijn nog niet volledig voor de reserve Groen aangegeven.