1.3 Recreatie en groenbeleving

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat het programma behorend bij het beleidsdoel 1.3 uit de Begroting 2018 Recreatie en groenbeleving. Als doel hierbij geldt: ‘Groenblauwe structuur versterkt samenhang stad-land en recreatieve gebruiks- en belevingswaarde landschap’. Drie taken zijn onderscheiden: realisatie en ontwikkeling recreatievoorzieningen (1.3.5), beheer recreatievoorzieningen (1.3.6) en innovatie in recreatie en groenbeleving (1.3.7).

Taken en producten binnen doel