Voedselvernieuwersfeest brengt voedseltransitie dichterbij

Voedselfamilies? Wat is dat? Voedselvernieuwers wie zijn dat? We hebben het aan een aantal ‘familieleden’ gevraagd.

De Voedselfamilies is een innovatienetwerk van enthousiaste Zuid-Hollandse mensen die betrokken zijn bij de productie en distributie van voedsel. Via netwerken en proeftuinen, koplopers in de landbouw- en voedselketen willen zij elkaar inspireren en hun kennis delen om zo samen met vernieuwende ideeën tot een duurzame en toekomstbestendige landbouw- en voedselketen in Zuid-Holland te komen. Het doel: gezond, duurzaam en betaalbaar eten voor iedereen. En een op lange termijn klimaatbestendig, groen en schoon Zuid-Holland.

Een van de hoogtepunten in 2017 was het Voedselvernieuwersfeest op 11 mei. Tijdens dit Voedselvernieuwersfeest hebben de Zuid-Hollandse landbouw- en voedselpioniers laten zien dat gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel voor iedereen mogelijk is. Het Voedselvernieuwersfeest leverde een stevige impuls op voor de ontwikkeling van het netwerk, voor het op de kaart zetten van de Voedselfamilies en de programmaraad, en voor het maken van de volgende stap voor vele ambities en ideeën die tijdens deze dag gepresenteerd of verder uitgedacht zijn.


Sfeerimpressie Voedselvernieuwersfeest

 “We hebben allen baat bij gezond voedsel en een gezonde leefomgeving. Dus de stad moet heel goed de klant zijn van het platteland. Dat helpt je omgeving, het landschap, het helpt je ook jezelf te voeden”

In hun zoektocht naar nieuwe ontwikkelingen voor een duurzame landbouw in Zuid-Holland kwamen de Voedselfamilies op 14 januari 2016 voor het eerst bijeen. In mei van datzelfde jaar verscheen de eerste voortgangsrapportage en zijn we verder gaan verkennen en onderzoeken wat de moeite waard is om uit te proberen als het gaat om duurzame, gezonde en betaalbare voedselvoorziening in Zuid-Holland.
Tijdens het Voedselvernieuwersfeest ontving Han Weber, als gedeputeerde van de provincie en enthousiast ambassadeur van de Voedselfamilies en duurzame landbouw, uit handen van distributiepionier Drees Peter van den Bosch en aardwarmtepionier Ted Duijvestijn, de 2e voortgangsrapportage: ‘Eten maken waar je blij van wordt’.

“Juist patiënten hebben recht op verse en gezonde groente, want dat is de toegang tot een natuurlijke apotheek”

Voedselvernieuwerspitches tijdens Koploperslunch
Tijdens een lunch die bestond uit 100% Zuid-Hollandse producten, zoveel mogelijk van de eigen koplopers, pitchten 19 pioniers tijdens de Koplopersluch hun ideeën en plannen aan de andere aanwezige pioniers en aan Statenleden en beleidsmakers. Een aantal voorbeelden:

Herman Poos van Koppert Cress en Luite Snijders van HAS Hogeschool willen de stad Rotterdam gezond maken door meer verse groente aan te bieden. Te beginnen in zorginstellingen.

Samen duurzaam voedsel produceren
Als consument meer grip krijgen op je eigen eten? Dat kan! Een Herenboerderij is een kleinschalig, gemengd en coöperatief bedrijf opgericht door consumenten. Douwe Korting van Herenboeren Nederland was een van de pitchers tijdens de Koploperslunch.

De Vleesmeesters: 6 jonge melkveehouders uit Midden-Delfand willen melkvee-vlees populairder maken. Marlen van Adrichem en Nina Poot vroegen zich namens de andere jonge Delflandse af  waarom we geen dubbel gediend vlees eten?

Deelnemers aan het Voedselvernieuwersfeest konden ook kennismaken met de verschillende proeftuinen. De eerste beschikkingen voor de subsidie Samenwerking zijn inmiddels toegewezen. De eerste proeftuinen kunnen nu echt starten. Op woensdag 5 juli heeft Han Weber een werkbezoek gebracht aan een van deze proeftuinen: Booij & Brandwijk Kaasontwikkeling. Andere goedgekeurde proeftuinen zijn Schaapskudde Eiland van Dordrecht en Klompe landbouw met Meesterbakker Uljee. Jeroen Klompe pitchte tijdens de Koploperslunch over hoe de bodem een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de koolstof opslag en opname uit de lucht.

Voor meer informatie kijk op www.voedselfamilies.nl