Bijlage 2 Financiële verantwoording in detail

Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de totale POP3-budgetten in de Begroting van PZH weer. Deze beslaan de doelen 1-2, 1-4 en 1-5. Doel 1-2 valt buiten de scope van het PZG, volledigheidshalve wordt dit echter toch in deze tabel weergegeven.

POP3 Uitvoeringsprogramma

Subsidieparagraaf

Doelen

2017

Cumulatief

(bedragen x € 1.000)

Fin. bron

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

2.1a

P3 m2.1a Trainingen en demonstraties

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Groene ambities

0

0

0

259

0

259

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

42

0

42

249

0

249

TOTAAL 2.1a

42

0

42

508

0

508

2.1b

P3 m2.1b Trainingen water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

21

0

21

TOTAAL 2.1b

0

0

0

21

0

21

2.2b

P3 m2.2b Fys.inv.water internat.

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

35

0

35

TOTAAL 2.2b

0

0

0

35

0

35

2.3

P3 m2.3 Fys inv verduurz jonge agr

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

179

0

179

740

0

740

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Groene ambities

0

0

0

678

0

678

TOTAAL 2.3

179

0

179

1.417

0

1.417

2.5a

P3 m2.5a Niet-prod invest biodiversi

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

128

0

128

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Groene ambities

0

0

0

1.782

0

1.782

TOTAAL 2.5a

0

0

0

1.910

0

1.910

2.5b

P3 m2.5b Niet-prod invest hydro PAS

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

88

0

88

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Groene ambities

0

0

0

2.222

0

2.222

TOTAAL 2.5b

0

0

0

2.310

0

2.310

2.6a

P3 m2.6a Niet-prod inv. Water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Bijdragen van derden algemeen

0

849

-849

0

849

-849

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

EU bijdragen algemeen

0

920

-920

0

920

-920

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

Provinciale middelen

0

72

-72

0

72

-72

TOTAAL 2.6a

0

1.841

-1.841

0

1.841

-1.841

2.7a

P3 m2.7a Samenwerken innovaties

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

EU bijdragen algemeen

0

149

-149

0

149

-149

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Groene ambities

0

0

0

1.848

0

1.848

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

125

149

-24

1.702

149

1.553

TOTAAL 2.7a

125

299

-174

3.550

299

3.251

2.7b

P3 m2.7b Samenwerken innovat water

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

31

0

31

TOTAAL 2.7b

0

0

0

31

0

31

2.8

P3 m2.8 Europees Innovatie Partnersc

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

0

0

0

16

0

16

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Groene ambities

0

0

0

84

0

84

TOTAAL 2.8

0

0

0

100

0

100

P3 m3 Leader

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Provinciale middelen

0

21

-21

0

21

-21

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

EU bijdragen algemeen

0

35

-35

0

35

-35

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

227

0

227

1.274

103

1.171

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Groene ambities

0

0

0

1.801

0

1.801

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Bijdragen van derden algemeen

0

14

-14

0

14

-14

227

70

157

3.075

173

2.902

P3 Uitvoeringskosten

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

550

60

490

1.086

169

917

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Groene ambities

0

0

0

2.442

0

2.442

550

60

490

3.528

169

3.359

.2aF

P3m2.2aFys inv innovatie agrarisch

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

Groene ambities

0

0

0

1.569

0

1.569

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

EU bijdragen algemeen

0

216

-216

0

216

-216

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

193

216

-23

1.411

216

1.196

TOTAAL .2aF

193

432

-239

2.980

432

2.548

TOTAAL Uitvoerings-programma POP3
(excl bijdrage wp)

1.315

2.701

-1.386

19.464

2.914

16.550

Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)

Subsidieparagraaf

Doelen

2017

Cumulatief

(bedragen x € 1.000)

Fin. bron

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

Agrarisch natuurbeheer

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Provinciale middelen

0

44

-44

0

44

-44

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

DE-I Uitk.prov.f.Natuur

3.663

55

3.608

25.157

3.540

21.617

TOTAAL Agrarisch natuurbeheer

3.663

99

3.564

25.157

3.584

21.573

natuurbeheer

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Decentralisatieakkoord natuur

0

1

-1

0

0

0

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

DE-I Uitk.prov.f.Natuur

6.373

3.788

2.585

47.888

9.193

38.695

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Provinciale middelen

2.055

29

2.026

26.335

2.430

23.905

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

Groene ambities

1.043

171

871

9.292

769

8.523

TOTAAL natuurbeheer

9.470

3.988

5.482

83.515

12.392

71.123

Totaal Subsidieregeling Natuur- en Landschapbeheer (SNL)

13.133

4.087

9.046

108.672

15.977

92.695

POP3 en SNL weergave per:

2017

Cumulatief

(bedragen x € 1.000)

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

Provinciaal doel

DOEL 1-2 Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater

0

1.841

-1.841

86

1.841

-1.755

DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt

13.133

4.087

9.046

112.892

15.977

96.915

DOEL 1-5 Sterke positie duurzame econ.rendabele grondgeb.landbouw

1.315

860

455

15.158

1.073

14.085

Totaal

14.448

6.788

7.660

128.136

18.891

109.246

2017

Cumulatief

(bedragen * € 1.000)

Budget

Reali-satie

Ruimte

Budget

Reali-satie

Ruimte

Financieringsbron

Bijdragen van derden algemeen

0

863

-863

0

863

-863

Decentralisatieakkoord natuur

0

1

-1

0

0

0

DE-I Uitk.prov.f.Natuur

10.036

3.843

6.193

73.045

12.734

60.312

EU bijdragen algemeen

0

1.321

-1.321

0

1.321

-1.321

Groene ambities

1.043

171

871

21.975

769

21.206

Provinciale middelen

2.055

166

1.889

26.335

2.567

23.769

UPG 40 Hoofdlijnenakkoord

1.315

425

890

6.780

638

6.143

Totaal

14.448

6.788

7.660

128.136

18.891

109.246

Toelichting

Inzet UPG 40

Taak

Product

2017

Cumulatief

(bedragen x € 1.000)

Budget

Realisatie

Ruimte

Budget

Realisatie

Ruimte

TAAK 1-2-3 Kaderst.,uitv.&mon.KRW-grondwaterlich.&oppervlaktewaterlich.

Actueel waterbeleid en verordeningen

0

0

0

86

0

86

TAAK 1-4-8 Biodiversiteit: Innovatie en organisatie

POP 3 t.b.v. biodiversiteit

0

0

0

216

0

216

TAAK 1-5-1 Programma's voor duurz.innovatie, kennisontw.&onderst.proj.

Progr.duurz.innov,kennisontw.&onders

414

216

198

2.400

216

2.184

TAAK 1-5-2 Participeren in innoverende samenwerkingsverbanden

Particip.in inn.samenwerkingsverband

902

209

693

4.078

422

3.657

Totaal UPG 40

1.315

425

890

6.780

638

6.143