Product 1.4.7-1 Natuurbeheer NNN: SNL/SKNL

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017 na VJN

Begroting 2017 na NJN

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Lasten

10.308

10.002

10.687

12.188

12.133

12.702

13.121

13.424

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

Baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten

10.308

10.002

10.687

12.188

12.133

12.702

13.121

13.424

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

Bijdrage uit reserve

598

-986

-1.043

-2.183

-1.242

-1.270

-1.677

-1.280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

9.710

9.016

9.645

10.005

10.891

11.432

11.444

12.144

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054

12.054