Product 1.3.6-1 Beheer en onderhoud provinciale eigendommen met recreatiefunctie

Financieel beeld 15 jaar vooruit

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Begroting 2017 na VJN

Begroting 2017 na NJN

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Raming 2031

Lasten

2.248

1.687

4.529

2.330

5.170

3.280

1.580

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

Baten

133

-150

-283

-283

-283

-283

-283

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Totaal saldo van baten en lasten

2.116

1.537

4.246

2.047

4.887

2.997

1.297

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

Bijdrage uit reserve

406

0

-3.052

-810

-3.650

-1.760

-60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Storting in reserve

0

343

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultaat

1.710

1.537

1.537

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237

1.237